Partners FourstaR groep

AGS_logo_special-products

Special Products Agens (SPA) richt zich op medewerkers die in hun huidige functie willen blijven werken en daar gerichte hulp bij nodig hebben of zich moeten richten op een ander perspectief in hun loopbaan. Door de jarenlange ervaring die Special Products Agens heeft opgedaan in de reguliere re-integratie is zij als geen ander in staat de vertaalslag te maken van zieke medewerker naar re-integratie.

Voor meer informatie ga naar www.agens.nl

 

 

logo_werkmeester-b

De Werkmeester is er voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voor wie het zoeken en behouden van een baan soms een onmogelijke opgave lijkt. Deze jobcoach organisatie biedt deze mensen een individueel traject op maat. Ons doel is om hen het benodigde vertrouwen te geven en het pad te effenen naar een reguliere baan of een andere vorm van maatschappelijke participatie.

Voor meer informatie ga naar: www.werkmeester.nl

 

 

Totaal is een landelijke taalschool gespecialiseerd in de Nederlandse taal (NT1 en NT2). Zij hebben het bedrijf onderverdeeld in twee specialismen:

 

Totaal inburgering is een taalaanbieder gespecialiseerd in Nederlands als tweede taal. Zij geven Nederlandse taal- en inburgeringslessen. Totaal inburgering maakt zich er sterk voor om haar cursisten hun weg te laten vinden in de Nederlandse maatschappij.

Voor meer informatie ga naar: www.totaalinburgering.nl


Totaal training verzorgt Nederlandse taaltrajecten voor zowel particulieren als bedrijven en (semi)overheden. Vanuit allerlei organisaties en instellingen bestaat er de wens of de plicht om het niveau van de Nederlandse taalvaardigheden van werknemers en uitkeringsgerechtigden te verbeteren. Totaal training biedt dit in combinatie met mogelijke andere vaardigheden zoals specifieke (beroeps)technologie, sollicitatievaardigheden en/of culturele tradities en gebruiken. Voor meer informatie ga naar: www.totaaltraining.nl