Adviesgesprek

 

De adviesgesprekken worden ingezet naar aanleiding van de uitkomsten van Loopbaancheck, namelijk:

  • Coaching naar eigen werk danwel (wanneer optioneel) ander werk bij eigen werkgever
  • Coaching en begeleiding naar eigen of ander werk bij een andere werkgever wanneer werknemer anders dan door ziekte niet langer in staat is zijn eigen functie, of een andere werkgever uit te voeren.

Werknemers kunnen uit het arbeidsproces raken, niet meer of onvoldoende functioneren op hun huidige werkplek of gewoon toe zijn aan een andere uitdaging. Hier kunnen verschillende motieven aan ten grondslag liggen, zoals:

  • Het gevoel niet op de juiste plek te zitten
  • Een hoge werkdruk, hoe ga je daar mee om?
  • Iets heel anders willen, maar wat en hoe?
  • Grote veranderingen in de organisatie
  • (Dreigend) ontslag
  • Een remedie om stress, overspannenheid, burn-out of arbeidsconflicten te voorkomen

Doel

Het doel van de adviesgesprekken na de Loopbaancheck is het verkrijgen van inzicht in de persoonlijkheid, kwaliteiten en beroepswensen van een medewerker. Hierdoor ontstaat een antwoord op de loopbaanvraag. Men is hiermee in staat een gerichte beroepsrichting in te slaan, die aansluit op persoonlijkheid, werkervaring en opleiding. Het kan hierbij gaan om zowel interne als externe mogelijkheden. Het uitgangspunt van de adviesgesprekken is zelfredzaamheid creëren en handvatten te geven om de loopbaan verder succesvol te kunnen vervolgen. Ook het volgen van een opleiding kan tot de mogelijkheden behoren.