PAGO

 

Een PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek) is gericht op de specifieke arbeidsrisico’s waaraan medewerkers worden blootgesteld in de onderhoudsbranche. De doelstelling is zorgen dat men zolang mogelijk in goede gezondheid kan werken en het vakmanschap in de branche behouden blijft. Een PAGO draagt hieraan bij door vroegtijdig gezondheidsrisico’s te signaleren en helpt daarmee het voorkomen van gezondheidsschade i.v.m. risico’s in het werk. De werkgever is wettelijk verplicht een PAGO aan te bieden aan medewerkers. Er wordt één keer per 4 jaar een PAGO aangeboden aan iedere werknemer in de branche tot en met 40 jaar en één keer per 2 jaar aan werknemers ouder dan 40 jaar. Deelname aan een PAGO door een werknemer is altijd op vrijwillige basis.

De PAGO bestaat uit:

 • Biometrisch onderzoek
  • BMI (lengte en gewicht)
  • Bloedrukmeting
  • Longfunctie onderzoek
  • Gehooronderzoek
  • Onderzoek naar gezichtsvermogen
  • Vingerprik
 • Individuele scan (vragenlijst over gezondheid, leefstijl en werkbeleving)
  • Vragenlijst digitaal en/of op papier vooraf in te vullen door werknemer
  • Nabespreking met de bedrijfsarts tijdens het onderzoek
 • Lichamelijk onderzoek (extra aandacht voor beroepsgerichte risico’s)
  • Gericht lichamelijk onderzoek
  • Advies gesprek over eventuele gezondheidsrisico’s
 • Advies (persoonlijk ra  pport met uitkomsten van de gehele scan en onderzoeken)
  • Persoonlijk rapport
  • Bij gezondheidsproblemen doorverwijzing naar bedrijfsarts van de arbodienst

Werknemers:

Werknemers zullen automatisch worden opgeroepen om deel te nemen aan een Pago. Voor de afspraak is het van belang dat u een medische vragenlijst invult, afdrukt en meeneemt naar de afspraak. Om de vragenlijst in te vullen krijgt u bij de uitnodiging een inlogcode.

Dit formulier kunt u dan HIER invullen.

 

Wenst u niet deel te nemen aan een Pago kunt u zich hiervoor afmelden via pago@fourstar.nl. Vermeld in de afmeldingsmail wel duidelijk de volledige naam van uw werkgever, uw naam, adres en geboortedatum.

Werkgevers:

Om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening, waarvoor u periodiek een afdracht zal doen aan de
stichting USAG, heeft de Stichting USAG de gegevens van uw medewerkers nodig. Wellicht heeft u deze
gegevens reeds bij de stichting USAG aangeleverd. Is dat niet het geval dan willen wij u vragen dat alsnog te
doen. U kunt hiervoor gebruik maken van de volgende link: http://susag.nl/