LoopBaan Huis Hilversum

LoopBaan Huis Hilversum

Het LoopBaan Huis biedt zorg en activering, gericht op ontplooiing, participatie en re-integratie. Van de basis tot een passende baan en dit op één locatie. De combinatie van deze mogelijkheden maakt het LoopBaan Huis uniek. Het LoopBaan Huis in Hilversum is een Interne Werkervaringsplek. Naast de start van de individuele begeleiding en coaching gaan de deelnemers, onder andere aan de basis van de arbeidsmarkt, hier direct in de praktijk aan de slag.

 

Het LoopBaan Huis werkt vanuit de overtuiging ‘iedereen heeft mogelijkheden’, want alle mensen maken deel uit van de maatschappij en kunnen er naar vermogen in participeren. Wij kijken naar het individu en zijn/haar mogelijkheden en stemmen daar een activerend traject op af, binnen de verschillende treden van de Participatieladder. Bij deelnemers die niet actief op zoek gaan naar mogelijkheden om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, is vaak sprake van meervoudige problematiek. Deelname aan een regulier traject is hierdoor nog niet altijd mogelijk. Door het inzetten van de trajecten in het LoopBaan Huis worden deelnemers geïnspireerd en geactiveerd om vervolgstappen te zetten richting participatie en werk.

 

De deelnemer voert zoveel mogelijk de eigen regie. We bieden deze deelnemers kansen, maar spreken tegelijkertijd uit dat er ook eigen inbreng en een open geest verwacht wordt. De combinatie van ondersteuning en praktisch bezig zijn toont velen de perspectieven die ze zelf niet (meer) zagen.

Voorzieningen

FourstaR biedt diverse (werk)mogelijkheden waardoor deelnemers daadwerkelijk worden  geactiveerd. Zo heeft het LoopBaan Huis een werkplaats voor houtbewerking, een professionele keuken en een atelier.

Houtbewerking

In de werkplaats van het LoopBaan Huis wordt onder leiding van een vakbekwame timmerman bij aanvang gezamenlijk meubilair (voor alle ruimtes in het LoopBaan Huis) gemaakt. Het LoopBaan Huis wordt daarmee een plek van iedereen. Vanzelfsprekend kunnen deelnemers daarnaast kiezen wat zij zelf willen maken. Naast de individuele begeleiding en groepsactiviteiten is de deelnemer hier te allen tijde welkom.

De keuken

Koken heeft bij uitstek een sociale component. In de keuken wordt onder begeleiding met elkaar en voor anderen gekookt. De deelnemers kunnen gerechten leren maken of anderen hun eigen favoriete recepten voorschotelen. Het uiteindelijke doel is om verschillende lunches en bites te kunnen aanbieden.

Het atelier

Het atelier biedt de mogelijkheid om op creatieve wijze belemmeringen en/of de daarmee samenhangende emoties, die bijvoorbeeld geleid hebben tot een ‘frozen’ situatie, in beweging te zetten. Het atelier beschikt over een keramiekafdeling en een schildersatelier. Ook is er de mogelijkheid om gezamenlijk aan een project te werken.

 

Door middel van opdrachten worden mogelijkheden gezocht om bestaande patronen en/of persoonlijke uitgangspunten te doorbreken.

Begeleiding

Onze interne coaches zijn specialisten als het gaat om het begeleiden van deelnemers aan de basis van de arbeidsmarkt. In de begeleiding wordt de deelnemer gestimuleerd tot inspiratie, bewustwording en daadkracht. Onze methodieken kenmerken zich door een gelijkwaardige benadering, waarbij gebruik wordt gemaakt van de onbenutte mogelijkheden en aanleg van de deelnemer.

Locatie

Het LoopBaan Huis is gevestigd aan de Korte Noorderweg 32 in Hilversum. Deze locatie is zowel met eigen als met openbaar vervoer goed bereikbaar en bevindt zich op loopafstand van trein- en busstation Hilversum.