Fourstar - Voor de werknemer
  1. Home
  2. >
  3. Gemeente / UWV
  4. >
  5. UWV Trajecten

UWV Trajecten

Modulaire dienstverlening

Verschillende trajecten zijn mogelijk in de modulaire dienstverlening, en samen kijken we wat het beste bij je past:

– Participatie interventie: voor klanten met een grote afstand tot de maatschappij. Zit je in een sociaal isolement en heb je hulp nodig om hieruit te komen? Het doel van deze interventie is om je zodanig te activeren, dat je na afloop van dit traject deel kan gaan nemen aan een (breder) sociaal netwerk buitenshuis.

– Bevorderen maatschappelijke deelname: om de fysieke en psychische weerbaarheid van klanten te verhogen. We gaan aan de slag met het versterken, uitbreiden en structureren van jouw sociale activiteiten.

– Praktijkassessment: om inzicht te krijgen of en binnen welke termijn de klant naar (regulier) werk is toe te leiden.

 

Werkfit traject

Ben je door ziekte of arbeidsongeschiktheid langere tijd niet aan het werk geweest en daardoor nog niet klaar om direct te solliciteren? Het doel van een werkfit traject is om de klant zodanig te versterken dat hij na het traject geschikt is om het werk te hervatten, dus letterlijk “werkfit” maken. Klinkt dit als passend voor jou? Vraag dan een werkfit traject aan bij het UWV. We gaan aan de slag met een drietal activiteiten:

– Versterken van de werknemersvaardigheden;

– Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit;

– Arbeidsmarktpositie in beeld brengen.

Een werkfit traject wordt altijd op maat ingezet. Dat betekent dat de coach van FourstaR met jou aan de slag gaat om te kijken wat je nodig hebt om de stap naar werk weer te kunnen zetten.

 

Naar werk traject

Een naar werk traject is gericht op alle activiteiten die nodig zijn om de klant te begeleiden naar een passende, duurzaam betaalde baan. Denk hierbij onder andere aan:

– Het verbeteren van jouw sollicitatievaardigheden;

– Het in kaart brengen van passende vacatures en het aanreiken hiervan;

– Het verbeteren van je presentatievaardigheden zodat je met een zeker gevoel kunt solliciteren en netwerken;

– Het benaderen van werkgevers die interessant zijn voor jou;

– Nazorg bij plaatsing.

Een naar werk traject is altijd op maat. We kijken samen, in samenspraak met het UWV, waar je hulp bij nodig hebt om die leuke baan te bemachtigen.