Hoe werkt re-integratie 2e spoor bij ziekte?

Hoe werkt re-integratie 2e spoor bij ziekte?


Iedereen is wel eens ziek. De meeste mensen zijn vaak binnen een paar dagen weer beter. Het komt helaas ook voor dat werknemers langdurig ziek zijn. Vanwege een ernstige ziekte bijvoorbeeld of een burn-out. Denk ook aan mensen met long-COVID.

Bij (langdurige) ziekte wordt eerst gekeken of re-integratie binnen het eigen bedrijf mogelijk is. Dit kan zowel (al dan niet in aangepaste vorm) in de huidige functie zijn of in een andere beschikbare functie. Dit heet ‘Spoor 1’. Als dit niet lukt binnen een jaar, gaat de werknemer naar ‘Spoor 2’.

Wat is een Tweede Spoor traject?
Spoor 2 betekent: werkgever en werknemer gaan passend werk zoeken bij een andere werkgever. Vaak gebeurt dit samen met de re-integratie consulent van FourstaR omdat de werkgever hier geen ervaring mee heeft en dit liever uitbesteedt aan een specialist op dit vakgebied. Er komen namelijk nogal wat verplichtingen bij kijken voor de werkgever.

Tweesporenbeleid
De Wet Verbetering Poortwachter is er namelijk op gericht iemand weer snel duurzaam aan het werk te krijgen. De wet volgt een tweesporenbeleid: Als de werknemer ondanks alle inspanningen van hemzelf en de werkgever niet binnen een jaar het eigen werk of andere werkzaamheden kan hervatten bij de huidige werkgever (Spoor 1) dan moet deze extern op jacht naar een passende functie (Spoor 2). Dit gedurende een periode van 104 weken.

Verplichting werkgever en werknemer
Als een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige eerder al merkt dat werkhervatting in de eigen functie niet langer passend is vanwege (de gevolgen van) ziekte, kan Spoor 2 al eerder opstarten. Er is namelijk geen tijd te verliezen volgens de wet. Dus zodra duidelijk is dat werkhervatting niet lukt bij de eigen werkgever (Spoor 1) dan is het zaak in gezamenlijkheid een andere betrekking te zoeken (Spoor 2).

Hoe gaat Spoor 2 in z’n werk?
FourstaR begint met een uitvoerig gesprek met zowel werkgever als werknemer. Waar liggen de kwaliteiten en vaardigheden van de werknemer? Waar zitten de beperkingen en vooral: waar de mogelijkheden? Daarna volgt een plan van aanpak en gaat de werknemer zich (met hulp van werkgever en re-integratie consulent) op de arbeidsmarkt oriënteren. Wat is er zoal voorhanden en wat past bij de werknemer? 

De re-integratie consulenten van FourstaR biedt (sollicitatie)trainingen, gesprekstechnieken en cursussen aan als dat nodig is. De consulenten brengen het zoekprofiel actief onder de aandacht in hun netwerk, via portals en vacature zoekmachines. Dan gaat de werknemer met de consulent op jacht naar een passende functie. Detachering, proefplaatsen of leerwerkplekken behoren ook tot de mogelijkheden om iemand weer aan het werk te krijgen. In overleg met de huidige werkgever kan de werknemer tijdelijk elders ervaring opdoen. En heeft iemand z’n plek gevonden, dan houdt onze re-integratieconsulent de eerste tijd vinger aan de pols. Om de plaatsing duurzaam te laten zijn, bespreken we eventuele knelpunten en doen we er alles aan om de werknemer goed te laten landen. 

Werkwijze spoor 2

  • Intakegesprek met werknemer en werkgever 
  • Re-integratieplan opstellen
  • Arbeidsmarkt oriëntatie
  • Sollicitatievaardigheden bijbrengen waar nodig
  • Bemiddeling en begeleiding van FourstaR (beroepskeuzes, trainingen/cursussen)
  • Vacatures zoeken en solliciteren
  • Nazorg

Meer informatie
FourstaR helpt bij de re-integratie. Kent voor zowel werknemer als werkgever alle rechten en plichten en kan helpen dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen voor beide partijen. Meer weten? Schep helderheid en bel FourstaR via 088- 030 5600. Of kijk voor meer informatie op www.fourstaR.nl

Geen Commentaar

Sorry, het reactieformulier is gesloten op dit moment.