Politici shoppen in adviezen commissie-Borstlap

Politici shoppen in adviezen commissie-Borstlap

In het rapport van de commissie-Borstlap staan vergaande adviezen over de toekomst van de arbeidsmarkt. De opstellers van het rapport zien de adviezen als een onlosmakelijk geheel. Zowel aan flex als aan vast moet iets worden gedaan. Politici doen echter aan ‘cherrypicking’ zo blijkt uit reactie.

De commissie Regulering van Werk (= commissie Borstlap) concludeert dat er drastisch en snel ingegrepen moet worden in de arbeidsmarkt. Juist nu het goed gaat. Belangrijke adviezen zijn: payroll-constructies los laten en mogelijkheden voor deeltijdontslag uit te breiden. In het advies van de commissie zijn er straks drie type werknemers :

  1. Zelfstandigen
  2. Werknemers met een vast contract voor (on)bepaalde tijd
  3. Uitzendkrachten

 

Politiek

Linkse partijen zijn fel gekant tegen versoepeling van het ontslagrecht en tegen de mogelijkheid voor de werkgever de arbeidsduur, locatie en het salaris binnen een vast contract eenzijdig te wijzigen. De aanpak van flex daarentegen kan wel hun goedkeuring wegdragen. Partijen als VVD en D66 willen ook iets doen aan flexwerk maar minder ingrijpend dan de linkse partijen.

Lees hier meer over de adviezen commissie-Borstlap

Geen Commentaar

Sorry, het reactieformulier is gesloten op dit moment.