Wat is een bore-out?

Wat is een bore-out?

Als de boog continu gespannen staat omdat je overbelast bent, kun je gezondheidsklachten krijgen. Als deze langere tijd aanhouden, ligt een burn-out op de loer. Het tegenovergestelde is zeker zo heftig: bij een bore-out ben je onderbelast en word je letterlijk ziek van verveling. 

De klachten van een bore-out
De klachten van een bore-out zijn gelijk aan die van een burn-out: vermoeid, prikkelbaar en soms zelfs depressief. In beide gevallen geeft je systeem een signaal dat het moet stoppen met wat je aan het doen bent. Bij een burn-out is de druk te hoog, bij een bore-out juist te laag. 

Hoe ontstaat een bore-out?
Vaak kom je een bore-out tegen bij mensen die minder zelfverzekerd zijn. Ze durven geen nieuwe stap te zetten, waardoor ze blijven hangen in een functie die ze geen uitdaging meer biedt. Ze hebben weinig te doen waardoor het energielevel op een gegeven moment zó laag is dat ze niet meer vooruit te branden zijn. Net als bij een burn-out uit dit zich in lichamelijk klachten.

Het verloop van een bore-out
Psycholoog en coach bij FourstaR, Serena Praet weet dat waar je een burn-out vaak wel ziet aankomen, een bore-out veel genieperiger is. Hierdoor is een bore-out minder snel te herkennen. “Langzaam presteer je minder, ben je minder gemotiveerd, word je chagrijniger, stapelen de ziektedagen zich op en sijpelt het beetje zelfvertrouwen dat er nog was weg,” schetst Serena het verloop van een bore-out. “Je denkt geen stress te hebben, want je verveelt je rot op je werk. Dat dit júist stress veroorzaakt, hebben velen niet door.”

Hoe kun je een bore-out voorkomen?
Een werkgever vraagt vaak om coaching on the job als deze ziet dat iemand slechter gaat presteren. Ze kunnen zelf de vinger niet op de zere plek krijgen. “We ontdekken dan vaak al vrij snel dat iemand niet op z’n plek zit, vaak gaat het dan in de privé situatie ook mis. Het is zo belangrijk om jezelf regelmatig de vraag te stellen of je nog blij wordt van je werk.” tipt Serena.
Ook de werkgever heeft een rol in werkgeluk. Het is goed om te zien dat ook werkgevers de werknemer steeds vaker preventieve gesprekken aanbieden om problemen te voorkomen. “Dit voorkomt ziekte,” weet Serena die het een goede ontwikkeling vindt dat bedrijven zich laten trainen om burn-outs en bore-outs bij werknemers te herkennen. 

Wat is de oplossing bij een bore-out?
Als er eenmaal goede coachingsgesprekken zijn opgestart is met een werknemer, duurt een bore-out over het algemeen niet zo lang als bij een burn-out. “Als wij pas ingevlogen worden als het al mis is, is er meer werk aan de winkel. De toch al niet zo zekere persoon is vaak alle eigenwaarde verloren. Wij luisteren eerst goed naar het verhaal van de werkgever en werknemer. We gaan samen op zoek naar talenten en competenties en kijken waar een werknemer wél energie van krijgt. Vervolgens zoeken we hoe we deze talenten binnen het bedrijf passend in kunnen zetten. We geven de werknemer het vertrouwen terug en laten zien dat er werkzaamheden en werkplekken zijn waar wél plezier en energie uit te halen is.”

Verder na een bore-out
Wanneer een werknemer eenmaal de herkenning krijgt van een bore-out en zich op de juiste manier laat helpen, is deze binnen afzienbare tijd een stuk gelukkiger met meer of ander werk. Soms binnen de organisatie, vaak erbuiten. Serena weet uit ervaring: “Een onzeker afgebrand mens verandert na een gedegen coachingstraject in een zelfverzekerder persoon dat weet wat deze wil, en vooral wat deze níet wil.”

Geen Commentaar

Sorry, het reactieformulier is gesloten op dit moment.