[fullwidth_row content_width=”100%”]

ER ZIJN TWEE RE-INTEGRATIEDOELEN MOGELIJK:

1. Terugkeer in werk binnen NS (in je eigen of een andere functie)

Je wordt gecoacht door de adviseur van FourstaR om dit te bereiken. In sommige gevallen heeft de arbeidsdeskundige van Veherex aanpassingen van je functie geadviseerd om terugkeer mogelijk te maken. De adviseur van FourstaR helpt door alle betrokkenen aan te sporen tot een oplossingsgerichte aanpak naar een zo snel mogelijke terugkeer naar eigen
werk. Als jouw eigen werk helaas niet meer past of als dit onzeker blijft, zal het doel van de re-integratie worden verbreed naar ander werk. Uitgaand van je mogelijkheden onderzoekt de arbeidsdeskundige welke andere passende functies er binnen NS zijn. De adviseur van FourstaR helpt je om samen dat andere werk te vinden.

2. Terugkeer in werk buiten NS

Als blijkt dat er onvoldoende re-integratiemogelijkheden bij NS zijn, dan zal de adviseur van FourstaR met jou de mogelijkheden op de reguliere arbeidsmarkt buiten NS in kaart brengen. De adviseur zet zijn netwerkcontacten in en coacht en helpt je bij de arbeidsmarktbenadering. Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter zijn bovenstaande re-integratiedoelen verbonden
aan termijnen. Meer informatie daarover vind je op www.uwv.nl.

HOE ZIET EEN TRAJECT ERUIT?

Je krijgt een gedreven en deskundige adviseur die je met raad en daad bijstaat. Deze adviseur inventariseert tijdens gesprekken jouw talenten en mogelijkheden voor werk. Hij/zij zal zich tijdens individuele gesprekken richten op datgene wat je belemmert in de huidige functie of bij het nemen van een volgende stap. Jouw persoonsproel, de mogelijkheden die de bedrijfsarts aangeeft en het advies van de arbeidsdeskundige, zijn bepalend voor de richting van het traject. Vervolgens stel je samen met je adviseur vast welke functies daarop aansluiten. Dat kan je eigen werk zijn of andere functies binnen of buiten NS. Je adviseur helpt je de in- en externe arbeidsmarkt in beeld te krijgen en de mogelijkheden goed te benutten. Tijdens het traject wordt je leidinggevende op de hoogte gehouden van de voortgang en de resultaten.

MOGELIJKE TRAJECTONDERDELEN

  • Opstellen zoekproel (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik)
  • Jobcoaching en coaching on the job
  • Verbeteren sollicitatievaardigheden
  • Bemiddeling / hoe ga ik de (interne) arbeidsmarkt op?
  • Volgen van specieke trainingen en workshops (bv social media en empowerment)
  • Snuffelstages en werkervaring opdoen in ander werk
  • Werken met de digitale vacaturetool
  • Uitwerken oriëntatie- en voorbereidingsopdrachten