Bevorderen maatschappelijke deelname

[fullwidth_row content_width=”100%”][background_row background_position=”right center” image=”1212″]

Bevorderen maatschappelijke deelname

Participatieladder: de Klant gaat van trede 2 naar 3

 

Doel
Het verhogen van psychische en fysieke weerbaarheid (versterken motivatie, zelfbeeld, zelfvertrouwen, stellen van grenzen).

 

Methodiek

SMART gemaakte beschrijving beginsituatie (vanuit de visie van de Klant) en het plan van aanpak waarin de methodiek beschreven is. Vervolgens een systematische aanpak met aandacht voor: het versterken, uitbreiden, structureren en bestendigen van de sociale activiteiten. Het in contact brengen met organisaties om deel te nemen aan activiteiten.

 

Sessies met de Klant zijn individueel of in groepsverband.

 

Resultaat
Gestructureerde activiteiten in georganiseerd verband kunnen uitvoeren. Te denken valt aan vrijwilligerswerk, sport of yoga beoefenen.

Aanmelding, intake en trajectplan

Na aanmelding volgt dossierstudie en wordt een intake bij de Klant thuis ingepland. Tijdens de intake gebruiken we onder andere de ZRM (Zelfredzaamheid-Matrix), als meetinstrument bij 11 verschillende leefgebieden. Zo geven we de Klant inzicht in zijn mogelijkheden en de belemmeringen die daarbij in de weg staan. Aan de hand van de informatie uit de intake stellen we een trajectplan op met een SMART gemaakt plan van aanpak, inclusief de methodiek.

 

Op de startdag wordt ‘UBAA’ uitgelegd, het principe van Uitspreken, Bespreken, Afspreken en Aanspreken zodat de begrippen en de logische volgorde doordringt. Dit principe zal het gehele traject blijven spelen zodat er een open communicatie ontstaat en blijft.

Trajectduur

Na goedkeuring van het traject door de adviseur intensieve dienstverlening of arbeidsdeskundige van het UWV gaat het traject met de looptijd van vijf maanden per direct van start. Er wordt van de Klant verwacht zowel aan de individuele begeleiding als aan groepsactiviteiten deel te nemen.

Methodiek

Individuele begeleiding

Het inventariseren van de persoonlijke situatie, inclusief eventuele behandelingen en/of begeleidingen. Wat heeft de Klant nodig om zijn/haar fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen?

De start

Op basis van de inventarisatie worden een interne werkervaringsplek aangeboden en, door de samenwerking met sociaal maatschappelijke organisaties, externe activiteiten ontplooid. Klanten worden begeleid naar deelname aan een passende sportactiviteit en/of yoga.

Externe activiteiten

De Klant wordt geïntroduceerd bij de sociaal maatschappelijke organisaties en gestimuleerd om aan de verschillende activiteiten deel te nemen. In vervolg daarop wordt, indien dit bevorderlijk is voor de Klant, hij/zij voorgedragen voor vrijwilligerswerk.

Resultaat

Aan het einde van het traject is er een duidelijke ‘foto’ van de Klant; zowel groei en stabiliteit in de Zelfredzaamheid-Matrix als de positie op de participatieladder en de bijbehorende kansen en belemmeringen zijn in beeld gebracht. Op basis daarvan wordt bepaald of de Klant de stap naar trede 3 heeft gezet.

 

Mocht blijken dat dit niet mogelijk is dan zal er een duidelijk vervolgadvies in de eindrapportage opgenomen worden.