Capaciteiten- en vaardigheden onderzoek

Specialisten in re-integratie, outplacement en loopbaanadvies
  1. Home
  2. >
  3. Over ons
  4. >
  5. Werkwijze
  6. >
  7. Capaciteiten- en vaardigheden onderzoek

Capaciteiten- en vaardigheden onderzoek

Tijdens het capaciteiten- en vaardigheden onderzoek wordt middels diverse testen in beeld gebracht welke persoonlijke kwaliteiten een beroepskandidaat heeft in relatie tot beroepsspecifieke taken. Ook worden mogelijke belemmeringen die er spelen in kaart gebracht. Denk hierbij aan het probleemoplossend vermogen, mogelijke psychologische beperkingen en sociaal-emotionele aspecten.

Dit onderzoek dient om goed te kunnen inschatten of u over de vaardigheden beschikt om een specifieke baan goed uit te kunnen voeren en of u hierbij duurzaam succesvol zal zijn.