Leerbaarheidstoets

Specialisten in re-integratie, outplacement en loopbaanadvies

Een leerbaarheidstoets verschaft u inzicht in de mate waarin u in staat bent nieuwe vaardigheden of theorie eigen te maken. Hierdoor krijgen wij inzicht of wij u door middel van leren op weg kunnen helpen. Voor deze leerbaarheidstoets wordt een zogeheten GIT 2 test gebruikt waarvan met name de volgende 6 onderdelen van belang zijn:

 

  • Woordenlijst (taalkennis),
  • Legkaart (ruimtelijk inzicht, aanleg exacte vakken),
  • Figuur ontdekken (waarnemingsintelligentie),
  • Cijferen (rekenkundige vaardigheden),
  • Woordmatrijs (logisch denken taal),
  • Woord opnoemen (verbale vloeiendheid).