Participatie Interventie

[fullwidth_row content_width=”100%”][background_row background_position=”right center” image=”1212″]

Participatie Interventie

De Klant verkeert in een relatief sociaal isolement. Participatieladder: de Klant gaat van trede 1 naar 2

 

Doel
Leren omgaan met belemmeringen, de daarmee samenhangende emoties en de consequenties daarvan op persoonlijk vlak.

 

Methodiek
SMART gemaakte beschrijving beginsituatie (vanuit de visie van de Klant) en het plan van aanpak waarin de methodiek beschreven is. Vervolgens een systematische aanpak met een inventarisatie van de “frozen” situatie. De begeleiding van de Klant is gericht op het versterken van het gevoel van eigenwaarde, het omgaan met negatieve gevoelens en het verhogen van de actieradius.

 

Sessies met de Klant zijn individueel of in groepsverband.

 

Resultaat
De Klant is in staat om zelfstandig activiteiten binnen en buiten zijn/haar eigen sociale netwerk te initiëren en te onderhouden.

Aanmelding, intake en trajectplan

Na aanmelding volgt dossierstudie en wordt een intake bij de Klant thuis ingepland. Tijdens de intake gebruiken we onder andere de ZRM (Zelfredzaamheid-Matrix), als meetinstrument bij de 11 verschillende leefgebieden. Zo geven we de Klant inzicht in zijn/haar mogelijkheden en de belemmeringen die daarbij in de weg staan. Aan de hand van de informatie uit de intake stellen we (vanuit de visie van de Klant) een trajectplan op met een SMART gemaakt plan van aanpak, inclusief de methodiek.

 

Op de startdag wordt ‘UBAA’ uitgelegd, het principe van Uitspreken, Bespreken, Afspreken en Aanspreken, zodat de begrippen en de logische volgorde doordringt. Dit principe zal het gehele traject blijven spelen zodat er een open communicatie ontstaat en blijft.

Trajectduur

Na goedkeuring van het traject door de adviseur intensieve dienstverlening of arbeidsdeskundige van het UWV gaat het traject met de looptijd van vijf maanden per direct van start. Er wordt van de Klant verwacht zowel aan de individuele begeleiding als aan groepsactiviteiten deel te nemen.

Methodiek

Individuele begeleiding

 

Het inventariseren van de persoonlijke situatie (‘frozen’), inclusief eventuele behandelingen en/of begeleidingen. Wat heeft de Klant nodig om deze situatie te verbeteren en wat heeft hij/zelf al ondernomen? Welke ondersteuning heeft hij/zij daarbij nodig?

 

De start

 

We starten binnen de veiligheid van het LoopBaan Huis met eenvoudig werk dat elke starter, met welke beperking dan ook, aan kan. Dit is belangrijk, want daarmee sluiten we op voorhand niemand buiten. Iedere klant krijgt de nodige ondersteuning. Door de samenwerking van de verschillende deelnemers wordt er gewerkt aan een breder sociaal netwerk door elkaar te stimuleren en fungeert het LoopBaan Huis als een interne werkervaringsplek.

Resultaat

Aan het einde van het traject is er een duidelijke ‘foto’ van de Klant; zowel groei en stabiliteit in de Zelfredzaamheid-Matrix als de positie op de participatieladder en de bijbehorende kansen en belemmeringen zijn in beeld gebracht. Op basis daarvan wordt bepaald of de Klant de stap naar trede 2 heeft gezet. Mocht blijken dat dit niet mogelijk is dan zal er een duidelijk vervolgadvies in de eindrapportage opgenomen worden.