Psycho diagnostisch onderzoek (PDO)

[fullwidth_row content_width=”100%”]

Psycho diagnostisch onderzoek (PDO)

Het PDO is erop gericht om in samenwerking met de deelnemer te komen tot onderbouwd inzicht in de capaciteiten op intellectueel, sociaal, persoonlijk, psychisch en inter-persoonlijk vlak. Het onderzoek bestaat uit een (psychologisch) interview en de afname van diverse vragenlijsten. Doelstelling is om de arbeidsproblematiek helder te krijgen en daarnaast advies uit te brengen over de meest passende begeleiding. Het PDO wordt afgesloten met een rapportage, inclusief aanbevelingen en een teruggavegesprek met de deelnemer.