Talent en karakter

Specialisten in re-integratie, outplacement en loopbaanadvies
  1. Home
  2. >
  3. Over ons
  4. >
  5. Werkwijze
  6. >
  7. Talent en karakter

Talent en karakter

U wordt gestimuleerd in positief opzicht naar uzelf te kijken en over uzelf na te denken. Men krijgt inzicht in sterke en minder sterke eigenschappen en men staat regelmatig versteld van de kwaliteiten die men blijkt te hebben, maar nooit eerder ontdekte. De rode draad in de training is verleden – heden – toekomst.

Het doel is om binnen een korte en intensieve periode uzelf bewust te worden van persoonlijke mogelijkheden met betrekking tot werk. Om dit praktisch en inzichtelijk te maken start de training met een beroepentest. De hieruit voortvloeiende beroepsinteresses en – branchevoorkeuren vormen de leidraad en worden tegen u Persoonlijk Profiel gehouden. Hierna worden diverse soorten werkzaamheden, specifieke eigenschappen en type werkomgeving onderzocht. Ook wordt de haalbaarheid van eventuele ‘wenselijke’ beroepen besproken.