Werkfit maken

[fullwidth_row content_width=”100%”][background_row background_position=”right center” image=”1212″]

Werkfit maken

Voor alle typen Klanten geldt dat door de Opdrachtgever is vastgesteld dat zij beschikken over arbeidsvermogen. De verschillende typen Klanten zijn klanten met een AG uitkering, met een ZW uitkering en (in bepaalde gevallen) met een WW uitkering.

 

Doel
De Klant is geschikt om het werk te hervatten. Eventuele belemmeringen in de persoonlijke en/of leefsfeer zijn weggenomen of de Klant is in staat om met zijn belemmeringen om te gaan.

 

Methodiek
Inzet van een werkervaringsplek c.q. werkherstelplek voor versterken werknemersvaardigheden, verhogen fysieke en/of psychische belastbaarheid en inzicht in passend werk (arbeidsmarkt positie)

 

Sessies met de Klant zijn individueel of in groepsverband.

 

Resultaat
De Klant kan, eventueel na het volgen van scholing, het werk hervatten. Dit betekent niet altijd dat de belemmeringen niet meer bestaan. Het gaat erom dat de Klant met deze belemmeringen heeft leren omgaan. Opdrachtgever beoordeelt of de fysieke en mentale belastbaarheid van de Klant zodanig is, dat de scholing dan wel het bemiddelen naar werk succesvol kan worden opgestart.

Aanmelding, intake en trajectplan

Na aanmelding volgt dossierstudie en wordt een intake ingepland. Tijdens de intake gebruiken we onder andere de ZRM (Zelfredzaamheid-Matrix), als meetinstrument bij de 11 verschillende leefgebieden. Zo geven we de Klant inzicht in zijn/haar mogelijkheden en de belemmeringen die daarbij in de weg staan. Aan de hand van de informatie uit de intake stellen we een trajectplan met een SMART gemaakt plan van aanpak op.

 

Op de startdag wordt ‘UBAA’ uitgelegd, het principe van Uitspreken, Bespreken, Afspreken en Aanspreken zodat de begrippen en de logische volgorde doordringt. Dit principe zal het gehele traject blijven spelen zodat er een open communicatie ontstaat en blijft.

Trajectduur

Na goedkeuring van het traject door de adviseur intensieve dienstverlening of arbeidsdeskundige van het UWV gaat het traject per direct van start.

 • Voor AG en WW Klanten geldt een maximale duur van 9 maanden.
 • Voor ZW Klanten geldt een maximale duur van 6 maanden.

Methodiek

Gedurende deze periode zal gekeken worden naar de algemene vaardigheden en affiniteiten van de Klant. Hierbij kunnen de volgende hoofdactiviteiten worden ingezet:

 

Versterken werknemersvaardigheden

 

De Klant start op de interne werkervaringsplaats, het LoopBaan Huis. Bij aanvang wordt een opbouwschema opgesteld, aan de hand waarvan de Klant arbeidsritme gaat opbouwen. De Klant begint, in overleg met de consulent en werkbereider, met een opdracht. Hij/zij leert onder leiding en toezicht  werkzaamheden en zelfstandig opdrachten uit te voeren.

 

Aandachtsgebieden zijn:

 

 • Aanleren arbeidsritme
 • Aanleren structuur
 • Begeleiding bij scholingstraject
 • Onder leiding/toezicht leren werken
 • Sociale activiteiten vergroten
 • Taken/opdrachten leren uitvoeren

Verbeteren van persoonlijke effectiviteit

Na de start in het LoopBaan Huis / interne werkervaringsplek c.q. werkherstelplek, kan een externe werkervaringsplek worden ingezet voor het versterken van de werknemersvaardigheden en het verhogen van de psychische belastbaarheid.

 

Voor het verhogen van de fysieke belastbaarheid wordt de Klant begeleid naar deelname aan een passende sportactiviteit en/of yoga.

 

Aandachtsgebieden zijn:

 

 • Assertiviteit
 • Burn-out
 • Empowerment
 • Omgaan met beperkingen
 • Omgaan met schulden en armoede
 • Versterken fysieke fitheid
 • Versterken psychische fitheid
 • Weg vinden naar instanties

Arbeidsmarktpositie in kaart brengen

 

Na en tijdens het versterken van werknemersvaardigheden en het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit wordt door een loopbaanadviseur of re-integratieconsulent middels huiswerkopdrachten het meest haalbare en vitaliserende loopbaanperspectief in kaart gebracht.

 

Aandachtsgebieden zijn:

 

 • Affiniteiten in kaart brengen
 • Arbeidsmarkt oriëntatie
 • Beroepenoriëntatie
 • Beroepskeuzeadvies
 • Competentietesten/EVC
 • Loopbaan coaching
 • Netwerken
 • Snuffelstage
 • Werkervaringsplaats

 

Deze werkervaringsplaatsen kunnen zowel intern als extern zijn. Intern zijn er mogelijkheden zoals: Logistiek (Voedselbank), Schoonmaak, ICT, Administratie, Autowerkplaats (in wording), Receptie, Werkplaats voor houtbewerking en Keuken. Zo nodig  zullen externe organisaties worden ingezet. Te denken valt aan organisaties op het gebied van zorg, groenvoorziening en/of transport.

Evaluatiemoment

De Re-integratiedienst ‘Werkfit maken’ kent een vast evaluatiemoment. Op dat moment stelt de consulent vast of de Klant ‘Werkfit’ te maken is binnen de vastgestelde termijn.

Resultaat

Aan het einde van het traject is er een duidelijke ‘foto’ van de Klant. Naast groei en stabiliteit in de Zelfredzaamheid-Matrix is ook de positie op de arbeidsmarkt met de daarbij behorende kansen en belemmeringen in kaart gebracht.