Specialisten in re-integratie, outplacement en loopbaanadvies
  1. Home
  2. >
  3. Verzekeraars

Verzekeraars

Wat kan FourstaR voor u betekenen?
FourstaR biedt een brede dienstverlening ten aanzien van re-integratie met als doel mensen via de kortste weg en met een één-op-één benadering weer te laten participeren op de arbeidsmarkt. Hiertoe wordt eerst een re-integratieplan op maat opgesteld. Vervolgens wordt vastgesteld welke middelen noodzakelijk zijn om genoemd doel te bereiken.

 

FourstaR gaat voor een duurzaam resultaat en om die reden wordt veel aandacht besteed aan het beoordelen van de beoogde functie op basis van uw werkvermogen en capaciteiten. Een baan moet immers passend zijn bij de persoon. Tevens hechten wij veel waarde aan nazorg gedurende de eerste periode van de werkhervatting. Bij FourStar zijn we gericht op voorkoming van vroegtijdige uitval.

 

FourstaR kan indien nodig ook het casemanagement van (ex-)werknemers die nog niet in staat zijn te re-integreren, van u overnemen. FourstaR onderhoudt dan de contacten met alle betrokken partijen, signaleert allerhande veranderingen die invloed kunnen hebben op de mate van arbeidsongeschiktheid -en dus op de uitkering- en initieert vervolgens op basis hiervan de noodzakelijke activiteiten.

 

Met een adequate aanpak van re-integratie verkrijgt uw verzekerde een beduidend beter toekomstperspectief. Daar komt bij dat de financiële gevolgen van de arbeidsongeschiktheid van de verzekerde fors zullen worden beperkt. Zodoende zijn er in geval van de beoogde werkhervatting uiteindelijk alleen maar winnaars.