Competentie gericht coachen

Werknemers hebben graag een baan die bij hun capaciteiten past en bedrijven benutten hun werknemers graag zo optimaal mogelijk. De meest optimale prestatie wordt geleverd door werknemers die naast dat ze hun vak goed verstaan, competent zijn voor de functie en plezier hebben in hun werk. Gerelateerd aan de in 2009 geïntroduceerde NEN norm voor duurzame inzetbaarheid biedt FourstaR daarom het competentiegericht coachen aan. Dit betekent dat wij coachen op grotere en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Problemen op de werkvloer lossen wij op door:

  • Werknemers optimaal inzetbaar te maken
  • Door competentiegericht te coachen
  • en stappenplan

Competentiegericht coachen is in te zetten in de volgende situaties:

Preventieve fase. Er is (nog) geen sprake van verzuim. Coaching is juist in te zetten om verzuim te voorkomen en de inzetbaarheid op de langere termijn te borgen.

Na plaatsing. Iedereen heeft belang bij duurzame inzetbaarheid van de betreffende werknemer. Dit wordt vormgegeven middels “coaching on the job”.

FourstaR heeft ruime ervaring met het laatste traject, onder andere bij de doelgroep Wajong. De resultaten hierbij waren zeer goed.