Specialisten in re-integratie, outplacement en loopbaanadvies
 1. Home
 2. >
 3. Werkgever
 4. >
 5. Preventie en eerste spoor

Preventie en eerste spoor

Voorkomen is beter dan genezen. Het is een cliché, maar elke werkgever zal het beamen. Preventie is ontzettend belangrijk. FourstaR zet diverse instrumenten in om uitval van medewerkers te voorkomen. Uit onze ervaring blijkt dat interventies in periodes van verzuim kunnen voorkomen dat verzuim uiteindelijk uitmondt in langdurige arbeidsongeschiktheid, met allerlei re-integratieverplichtingen als gevolg.

 

FourstaR richt zich in principe op kortdurende interventies. Helaas is dat voor sommige werknemers niet voldoende en omvat de zorgvraag soms meerdere levensterreinen. Dat vraagt dan om interventies op divers niveau. Waar mogelijk wordt het eigen netwerk van de werknemer betrokken bij de realisatie van de doelen zodat na beëindiging van de begeleiding er blijvend aan een gezond toekomstperspectief wordt gewerkt.

 

In het kader van eerste spoorbegeleiding en preventie valt te denken aan:

 • Ondersteuning bij re-integratie
 • Ondersteuning in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter
 • Loopbaanadvisering/coaching
 • Assesment op maat
 • Vaststellen en wegnemen van belemmeringen
 • Trainingen