Specialisten in re-integratie, outplacement en loopbaanadvies
  1. Home
  2. >
  3. Werkgever
  4. >
  5. Tweede spoor traject

Tweede spoor traject

Wanneer een eerste spoor traject geen of onvoldoende mogelijkheden biedt, wordt voorgesteld om te starten met een regulier tweede spoor traject. Bij een tweede spoor traject wordt vooraf een persoonlijk trajectplan opgesteld, waarin volledig wordt beschreven welke stappen met de medewerker worden genomen.

 

Gedurende het tweede spoor traject blijft de medewerker in dienst bij de werkgever. Op basis van competenties en mogelijkheden worden middelen ingezet om de medewerker zo snel mogelijk aan een passende baan te helpen.

 

Onderdelen van het re-integratieplan kunnen zijn:

 

  • Intensieve begeleiding en bemiddeling/jobhunting
  • Aanbod- en vraaggerichte producten (beroepskeuzes, korte trainingen/cursussen)
  • Plaatsingsondersteuning en nazorg
  • Outplacement