2e spoor

Wanneer een eerste spoor traject geen of onvoldoende mogelijkheden biedt, wordt voorgesteld om te starten met een regulier tweede spoor traject. Dit betekent dat vooraf een persoonlijk trajectplan wordt opgesteld, waarin volledig wordt beschreven welke stappen met de medewerker worden genomen.

Gedurende het traject blijft de medewerker in dienst bij de werkgever. Op basis van competenties en mogelijkheden worden middelen ingezet om de medewerker zo snel mogelijk aan een passende baan te helpen.

Onderdelen van het re-integratieplan kunnen zijn:

  • Intensieve begeleiding en bemiddeling/jobhunting
  • Aanbod- en vraaggerichte producten (beroepskeuzes, korte trainingen/cursussen)
  • Plaatsingsondersteuning en nazorg
  • Outplacement