Specialisten in re-integratie, outplacement en loopbaanadvies

Er zijn vele factoren die van invloed zijn op uw werkplezier. Een aantal factoren die van invloed zijn op uw werk zijn bijvoorbeeld vergaande automatisering, veranderende werkprocessen, reorganisaties, maar ook levenservaringen, persoonlijke omstandigheden en ontwikkelingen spelen een rol.

Stel uzelf eens de vraag:

  • Pas ik nog in deze veranderde organisatie?
  • Hoe wil ik mijn loopbaan verder voortzetten en hoe communiceer ik dit met mijn leidinggevende?
  • Er staan weer een aantal reorganisaties voor de deur, hoe is mijn arbeidsmarktpositie binnen en buiten mijn eigen werkgever?
  • Ik overweeg om aan mijn loopbaan nieuwe wending te geven, maar hoe doe ik dat?
  • Ik heb het gevoel dat ik niet meer op mijn plek zit, hoe ga ik hiermee om?
  • Mijn leidinggevende begrijpt mij niet……

Regisseur blijven over uw eigen loopbaan

Veranderingen in de werkomgeving zijn al met al een dynamisch proces, waarbij het van belang is dat u de regie blijft houden. Benut u eigenlijk wel al uw talenten en kwaliteiten? Hoe staat u in uw werk? Dreigt u af te haken en zo ja wat heeft u nodig om het heft weer in eigen handen te krijgen?

 

Samen met de consulent van FourstaR, gaat u op zoek naar uw kwaliteiten, talenten en ambities en maakt u een eigen plan B (in- en/of extern). Hierbij is maatwerk essentieel. Samen met de consulent wordt gedurende het intakegesprek uw hulpvraag inzichtelijk gemaakt. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt het uitgangsunt bepaalt en stelt de consulent een plan van aanpak op, waarin de te ondernemen activiteiten worden weergegeven.