Sterk in je Werk

Specialisten in re-integratie, outplacement en loopbaanadvies
  1. Home
  2. >
  3. Werknemer
  4. >
  5. Sterk in je Werk

Sterk in je Werk

Uitvoering

Werknemers krijgen door deze training zicht op hun duurzame inzetbaarheid: waar ligt mijn perspectief en hoe blijf ik interessant voor mijn werkgever? Bedrijven en organisaties waarin mensen continu blijven leren, beschikken over medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn en kunnen zo beter gelijke pas houden met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

 

Thema’s

Goed zelfonderzoek doen, kan je helpen om je loopbaan gerichter vorm te geven. Deelnemers worden gestimuleerd na te denken naar wat je nodig hebt om vol energie te kunnen doen wat je wilt en wat er van je wordt gevraagd. Bovendien worden zij getriggerd te denken in werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. Er wordt stil gestaan bij de vragen: Voor welke uitdagingen staat mijn organisatie? Voor welke van die uitdagingen kan en wil ik iets waardevols betekenen? Welke kwaliteiten zet ik daarvoor in of laat ik nu juist ongebruikt liggen? Hoe kan ik die kwaliteiten beter inzetten om meer waarde toe te voegen?

 

Resultaat

Na de workshop hebben de deelnemers hun ambities, wensen en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling in kaart gebracht en een aantal actiepunten benoemd. Deze actiepunten worden geformuleerd middels de SMART methodiek. (Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Om werknemers na de training te ondersteunen in het opvolgen van hun ambities en actiepunten in de praktijk, heeft FourstaR in alle regio’s ontwikkelcoaches. Zij kunnen de werknemer na de training verder ondersteunen om de SMART gestelde doelen en actiepunten ook daadwerkelijk in de praktijk te gaan realiseren.