Specialisten in re-integratie, outplacement en loopbaanadvies
  1. Home
  2. >
  3. Werknemer
  4. >
  5. Vitaliteit

Vitaliteit

Vitaliteit trajecten zijn bedoeld om inzicht te verschaffen in de competenties, capaciteiten en mogelijkheden van een deelnemer. Dit doen wij door middel van een diagnose op zowel psycho-sociaal als op lichamelijk gebied. Vervolgens zal middels een interventie traject een deelnemer getraind worden waarna observatie plaatsvindt. Het doel is de werknemer te activeren om tot een adequate uitstroom richting werk en/of participatie te komen.

 

Er zijn in dit traject twee belangrijke fasen:

  • Een diagnose fase (‘Check-up’) met een Psycho-Diagnostisch Onderzoek, fysieke belastbaarheid en functionele capaciteiten analyse.
  • Een verdiepingsfase (‘comeback’) waarin de deelnemer een observatie- en trainingsaanbod krijgt.

 

De resultaten van onze inspanningen zijn erop gericht de deelnemer te laten uitstromen naar een voor hem of haar passende bestemming. Zonder onbescheiden te willen zijn denken we dat we voor bijna iedere cliënt een passend traject kunnen aanbieden, gericht op het krijgen en behouden van loonvormende arbeid of maatschappelijke participatie en dagbesteding.

 

Als de problemen zo groot zijn dat uitstroom (nog) niet mogelijk is, zorgen we ervoor dat zorg of hulpverlening wordt aangeboden. Onze interventie is altijd gericht op verbetering van de omstandigheden, waardoor er later misschien meer kans op succes is.

 

Binnen het Check-up programma zijn er meerdere disciplines die los ingezet kunnen worden. Voorbeelden zijn een Psycho Diagnostisch Onderzoek, Arbeidsdeskundig onderzoek of het analyseren van beroepskeuze met bijbehorende adviezen.