FourstaR staat
voor u klaar!

Specialisten in re-integratie,
outplacement en loopbaanadvies

Verzekeraars

FourstaR biedt een brede dienstverlening ten aanzien van re-integratie met als doel mensen via de kortste weg en met een één-op-één benadering weer te laten participeren op de arbeidsmarkt. Hiertoe wordt eerst een re-integratieplan op maat opgesteld. Vervolgens wordt vastgesteld welke middelen noodzakelijk zijn om genoemd doel te bereiken.

Gemeente

FourstaR heeft instrumenten ontwikkeld om mensen te laten participeren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Deze innovatieve methoden geven cliënten een positieve werkimpuls en de trajecten zijn er om duurzame uitstroom te bewerkstelligen. Ook bieden wij trajecten die inzichtelijk maakt welke mogelijkheden cliënten hebben op de arbeidsmarkt.

Werkzoekenden

Zijn de volgende situaties op u van toepassing?

  • Ik heb een uitkering;
  • ik ben momenteel (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt;
  • mijn werkgever zet outplacement in;
  • ik krijg een transitievergoeding van mijn werkgever.

Over ons

FourstaR is een landelijk werkend re-integratiebedrijf, in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk. Re-integratie beschouwen wij als ‘werken met mensen door mensen’. Omdat we geloven dat er voor iedereen in Nederland een plek is op de arbeidsmarkt. Dat is onze drive. Dit doen wij vanuit circa 30 vestigingen door heel Nederland.

Werkwijze i.v.m. de corona-maatregelen

Intake, begeleiding en andere contacten tussen onze kandidaten en hun vaste contactpersoon vinden sinds maart van dit jaar plaats op de afgesproken tijd, echter ‘op afstand’, dus via telefoon, smartphone of pc.   Door deze aanpassing in onze werkwijze bieden wij continuïteit in onze dienstverlening.

 

In de afgelopen tijd hebben wij onze locaties deels heringericht en zodanig aangepast conform de versoepelde maatregelen, zoals die op  7 mei door de overheid zijn gecommuniceerd. Indien  gewenst kunnen gesprekken onder strikte voorwaarden ook op een vestiging van FourstaR plaatsvinden.

 

Heeft u vragen, neem dan contact met uw contactpersoon of via ons telefoonnummer 088 – 030 5624

FourstaR werkt trots samen met: