Aangepaste werkwijze

Aangepaste werkwijze

Uiteraard volgen wij de overheidsadviezen m.b.t. het voorkomen van de verspreiding van het corona virus. Dat heeft tot gevolg dat wij onze dienstverlening tijdelijk op andere manieren vorm geven.  

Intake, begeleiding en andere contacten tussen onze kandidaten en hun vaste contactpersoon vinden plaats op de afgesproken tijd, echter ‘op afstand’, dus via telefoon, smartphone of pc.  

Door deze aanpassing in onze werkwijze garanderen wij continuïteit in onze dienstverlening.  

 Zodra er wijzigingen komen zullen wij u daarvan via de website en onze social mediakanalen op de hoogte stellen. 

 Heeft u vragen, neem dan contact met uw contactpersoon of via ons telefoonnummer 088-0305624.

Geen Commentaar

Sorry, het reactieformulier is gesloten op dit moment.