COVID-19 en de Wet Verbetering Poortwachter

COVID-19 en de Wet Verbetering Poortwachter

Ondanks de vele gevolgen die de COVID-19 maatregelen met zich meenemen verandert er weinig in de verplichting van u als werkgever in de begeleiding van uw zieke medewerkers. Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte medewerker kunt u dus niet weer 100% arbeidsongeschikt melden, aangezien hij/zij feitelijk niet arbeidsongeschikt is.

Sommige aspecten krijgen wel een andere invulling

Bedrijfsartsen beperken zich momenteel vooral tot digitale/telefonische consulten. Op termijn dienen er echter spreekuurbezoeken plaats te vinden.

Wanneer een medewerker gedeeltelijk arbeidsgeschikt is maar er door de COVID-19 maatregelen geen mogelijkheden zijn om werkzaamheden binnen uw organisatie te laten hervatten, leg dit dan goed vast in het Plan van Aanpak en vermeld duidelijk wat wel en niet uitgevoerd kan worden en met welke reden.

Het UWV heeft in een statement van 31 maart 2020 aangegeven coulant te zullen zijn naar werkgevers met de beoordeling van de re-integratie inspanningen. Echter is dit geen vrijbrief om niet te werken volgens de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Heeft u vragen over de re-integratie van uw zieke medewerker? Neem contact op met FourstaR op 088 – 030 5600

Geen Commentaar

Sorry, het reactieformulier is gesloten op dit moment.