Het nut en de noodzaak van een arbeidsdeskundig onderzoek

Het nut en de noodzaak van een arbeidsdeskundig onderzoek

Niemand is graag ziek. Zeker als iemand langere tijd niet kan werken, is het voor zowel werkgever en werknemer geen ideale situatie. Op een gegeven moment wil een werkgever weten wat de re-integratiemogelijkheden zijn van een zieke medewerker.

Terwijl de medewerker thuis zit, gaat het werk namelijk gewoon door. De werkgever kan niemand anders op de plaats van de zieke werknemer aannemen in verband met een terugkeergarantie. Om dus sneller zicht te krijgen op de situatie schakelt een werkgever vaak een arbeidsdeskundige in met het verzoek om een arbeidsdeskundig onderzoek te verrichten.

Advies bedrijfsarts
Arbeidsdeskundige bij FourstaR, Pieter de Bra legt uit: “Met een arbeidsdeskundig onderzoek weeg ik de belastbaarheid van een medewerker. Ik kijk of de functie op basis van het advies van de bedrijfsarts niet te belastend is. Niemand is erbij gebaat als een werknemer er na een paar weken weer uitligt.” 

Door de poort
Waar werknemer en werkgever ook zitten in het re-integratietraject, na ongeveer een jaar moet er van de Wet Verbetering Poortwachter een plan B komen. En na 2 jaar moet iedereen ‘door de poort’ zijn. Re-integratie is een verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer. Of nu werkhervatting bij de eigen werkgever mogelijk is (spoor 1) of buiten het bedrijf gezocht moet worden (spoor 2).

Training of coaching
Werkgevers hebben wel iets anders te doen en besteden dit traject meestal uit. Het zijn te veel regels waar binnen een bepaalde tijd aan voldaan moet zijn. “Wij zorgen dat alles goed en op tijd gebeurt. We zijn er voor werkgever en werknemer. Dat betekent dat als iemand niet terug kan, wij met onze kennis en ervaring aan de slag gaan. We zoeken naar wat wél kan. Een advies kan zijn training of coaching. Of een ergonoom inschakelen die bijvoorbeeld een werkplek inricht waar een medewerker met bijvoorbeeld rugklachten afwisselend kan staan en zitten. Met een opleiding kan een functie opeens wél passend zijn.”

Loonmaatregel voorkomen
FourstaR heeft naast arbeidsdeskundigen en re-integratie consulenten ook coaches en psychologen in dienst en daaromheen een waardevol netwerk dat ingezet kan worden.  Het is voor de werkgever vooral van belang dat hij inzichtelijk kan maken dat er intern en extern alles aan gedaan is een geschikte functie te vinden. Anders loopt hij kans op een loonmaatregel opgelegd te krijgen van het UWV.

Kort en krachtig onderzoek
Het resultaat van het arbeidsdeskundig onderzoek is een advies aan werkgever en werknemer over (her)plaatsingsmogelijkheden bij de eigen of een andere werkgever, noodzakelijke aanpassingen en voorzieningen en wettelijke regelingen en subsidies. Na het arbeidsdeskundig onderzoek van Pieter volgt een rapport waar kort en bondig in staat wat de arbeidsmogelijkheden van een werknemer zijn. “Als er behoefte is aan een uitgebreide versie kan dat ook, maar meestal maak ik een vooral praktisch verslag versie zodat werkgever en werknemer er snel mee aan de slag kunnen”

Arbeidsdeskundig onderzoek
Meer weten over de mogelijkheden van een arbeidsdeskundig onderzoek? Neem vrijblijvend contact op met FourstaR: 088-030-56 00.

Geen Commentaar

Sorry, het reactieformulier is gesloten op dit moment.