Iedereen wordt beter van een haalbaarheidsonderzoek

Iedereen wordt beter van een haalbaarheidsonderzoek

Na ziekte is het de bedoeling dat werknemers zo snel mogelijk re-integreren. De Wet Verbetering Poortwachter is daar heel duidelijk over. Binnen een jaar moet helder zijn of iemand het werk hervat binnen het huidige bedrijf of daarbuiten. 

Het komt geregeld voor dat werkgever en werknemer allebei graag zien dat de werknemer het werk na ziekte hervat, maar dat de belastbaarheid van de werknemer dit (nog) niet toelaat. In elk geval niet binnen de gestelde termijn van de wet. Tóch verplicht de Wet Verbetering Poortwachter dat de werkgever met de werknemer na een jaar een tweede spoor opstart: buiten het bedrijf.

Haalbaarheidsonderzoek
Om niet het hele traject van het tweede spoor door te hoeven als toch al vrij zeker is dat er geen passende functie voorhanden is, stelt een arbeidsdeskundige vaak een haalbaarheidsonderzoek voor. Deze geeft aan dat een werknemer marginale mogelijkheden heeft om op dit moment op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te kunnen. 

Arbeidsdeskundig rapport
Consulent bij FourstaR, Carla van Dam legt uit: “Ik bekijk tijdens een haalbaarheidsonderzoek of er binnen een straal van 30 km van de woonplaats van de werknemer reguliere functies zijn die hij of zij kan uitvoeren. Gelet op opleiding, belastbaarheid en werkervaring.” Carla bereidt zich voor met het arbeidsdeskundig rapport en een lijst van mogelijkheden en beperkingen. Vervolgens voert ze een uitgebreid intake gesprek met de werknemer.

Carla: “Ik lees in het arbeidsdeskundig rapport wat de werknemer niet kan, dus ik wil van de werknemer vooral horen wat wél kan. We kijken samen hoe zijn of haar dag eruit ziet. Kan de werknemer boodschappen doen? Lukt het om het huis schoon te houden? Soms schrik je hoe beperkt mensen zijn. Het is vaak meer dan duidelijk dat de werknemer (nog) niet te bemiddelen is.” 

Inspanningen aantonen
Carla maakt een analyse van belemmeringen en kansen op de arbeidsmarkt. Ze doorzoekt vacatures op opleidingsniveau, kijkt naar werkervaringsplaatsen en onderzoekt opleidingsmogelijkheden. “Ik onderbouw in het haalbaarheidsonderzoek waarom een tweede spoor zeer waarschijnlijk niet leidt tot passend werk. Met die resultaten kan de werkgever aantonen dat er genoeg inspanningen verricht zijn. Hiermee voorkomt de werkgever een boete.”

Beperkingen erkennen
Als het UWV de aanvraag goedkeurt, kan bijvoorbeeld eerder een WIA worden aangevraagd. Dat scheelt een hoop inspanning en kosten. Het is bovendien voor de werknemer prettig als hij snel in zijn beperkingen wordt erkend. Deze wil vaak wel aan de slag, maar kán dat niet. De erkenning zorgt ervoor dat de werknemer aan z’n acceptatie kan werken.

Meer over een haalbaarheidsonderzoek
Wil jij ook beter worden van een haalbaarheidsonderzoek? Neem dan vrijblijvend contact op met FourstaR via www.fourstar.nl of bel 088-030 56 00.

Geen Commentaar

Sorry, het reactieformulier is gesloten op dit moment.