Van arbeidsconflict naar ziekteverzuim

Van arbeidsconflict naar ziekteverzuim

Het komt regelmatig voor dat een werknemer niet lekker in z’n vel zit in z’n baan. Dit kan allerlei oorzaken hebben: een functie die te hoog gegrepen is, hoge werkdruk, pesterijen of geen match tussen werkgever en werknemer. Als zulke situaties onbesproken blijven, kunnen ze uitmonden in een arbeidsconflict.

Een arbeidsconflict is iets tussen werknemer en werkgever, maar zodra mensen zich ziekmelden wordt de hulp van FourstaR ingeroepen in het eerste ziektejaar. Dit heeft alles te maken met de verplichtingen voor werkgever en werknemer omtrent de Wet Verbetering Poortwachter die de werkgever en werkgever verplichten om zich in te spannen om de werknemer weer te (laten) re-integreren. FourstaR biedt hulp met een eerste- of tweede spoortraject en verzorgt daar waar nodig ook jobcoaching.

Arbeidsconflict is zaak tussen werkgever en werknemer
Monique Buschman is re-integratieadviseur en jobcoach bij FourstaR en vertelt: “Het kan zijn dat mensen vastlopen op het werk en dat dit leidt tot een conflict. FourstaR gaat niet over arbeidsconflicten, maar krijgt wel te maken met medewerkers die langdurig ziek zijn om verschillende redenen. Vaak is het een combinatie van een aantal hellende vlakken zowel zakelijk als privé die maken dat een werknemer zich ziekmeldt. 

Het juiste gesprek
Monique gaat altijd uit van het goede van de mens. “Feit is dat niemand zonder reden uitvalt en ziek wordt.” Het begint met een luisterend oor bieden. “Daar zijn we als FourstaR heel goed in. De werkgever heeft vaak niet de tijd en de ruimte om de werknemer het verhaal te laten doen. Wij wel. Ik ben oprecht geïnteresseerd in wat er allemaal gebeurd is en hoe we de situatie kunnen verbeteren. Als we weten waar de oorzaak ligt, kunnen we het probleem aan de basis aanpakken. Door het juiste gesprek te voeren komt er vaak veel naar boven.” Bij FourstaR staat de persoonlijke benadering voorop. 

Oorzaak blootleggen
Om uit de impasse van dit verzuim als gevolg van een arbeidsconflict te ontsnappen, is het belangrijk dat er weer een dialoog ontstaat tussen werkgever en werkgever. Voor beide partijen is een arbeidsconflict natuurlijk geen prettige situatie. Monique vertelt: “Vaak spelen meerdere issues door elkaar en is het arbeidsconflict het duwtje in de rug geweest voor een ziekmelding van de werknemer. De eigenlijke oorzaak moet blootgelegd worden. Soms signaleer ik bijvoorbeeld na een gesprek dat iemand helemaal niet op z’n plek zit. Dat de werknemer dit niet meldt bij de werkgever en deze dit hierdoor niet serieus oppakt. De ontevredenheid hierover leidt tot een slechte motivatie met alle gevolgen van dien.” Vaak zijn werknemers ook niet mondig genoeg en zijn ze niet op de hoogte dat ze bij een arbeidsconflict altijd de HR-adviseur om hulp kunnen vragen of mediation kunnen opschakelen.

Competentiegericht coachen
Daarom is het belang van de training competentiegericht coachen van FourstaR zo groot. “Het is goed dat een werknemer af en toe eens in de spiegel kijkt en de vraag stelt: Pas ik nog bij het bedrijf en past het bedrijf nog bij mij?  Wil een werknemer misschien een andere functie, wil deze doorgroeien of een opleiding volgen? Met deze training komen werknemers vaak tot mooie inzichten en komen ze vaak tot de conclusie dat ze iets heel anders willen doen met de rest van het werkende leven.  Zo heb ik een dame gecoacht en deze kwam tot het inzicht dat ze de overstap van procesketenmanager naar compliance-officer wilde maken. Dit hele proces heb ik met veel plezier begeleid.

Geen Commentaar

Sorry, het reactieformulier is gesloten op dit moment.