Praktijkassessment

[fullwidth_row content_width=”100%”][background_row background_position=”right center” image=”1212″]

Praktijkassessment

Doel
Het adviseren van de Opdrachtgever over de mogelijkheden om de Klant weer naar regulier werk te leiden.

 

Methodiek
Het aanbieden van verschillende werksoorten met nauw betrokken coaching. Het afnemen van testen; o.a. interessetest, persoonlijkheidstest, beroepentest, competentietest, capaciteitentest en vaardighedentest.

Sessies met de Klant zijn individueel of in groepsverband.

 

Resultaat
Een advies dat inzicht geeft in de mogelijkheden om de Klant naar regulier werk toe te leiden, binnen welke te verwachten termijn en welke vervolgstappen hiervoor nodig zijn.

Aanmelding, intake en trajectplan

Door middel van een intakegesprek wordt inzicht verkregen in de persoonlijke leefsituatie van de Klant. Op de startdag wordt ‘UBAA’ uitgelegd, het principe van Uitspreken, Bespreken, Afspreken en Aanspreken zodat de begrippen en de logische volgorde doordringt. Dit principe zal het gehele traject blijven spelen zodat er een open communicatie ontstaat en blijft.

Trajectduur

Na goedkeuring van het traject door de adviseur intensieve dienstverlening of arbeidsdeskundige van het UWV gaat het traject met de looptijd van vier maanden per direct van start. Er is geen sprake van een afgesproken aantal begeleidingsuren.

Methodiek

Na de start zal gekeken worden naar de algemene vaardigheden en affiniteiten d.m.v. gesprekken, tests en praktijk, waarna passende werkplekken ingezet gaan worden. Deze werkplekken kunnen intern of bij een externe samenwerkingspartner op diverse werkgebieden plaatsvinden. Intern zijn er mogelijkheden als: Logistiek (Voedselbank), Schoonmaak, ICT, Administratie, Autowerkplaats (in wording), Receptie, Werkplaats voor houtbewerking en Keuken. Zonodig zullen externe organisaties worden betrokken.Te denken valt aan organisaties op het gebied van zorg, groenvoorziening en/of transport.

 

De begeleiding/ondersteuning van Klanten vindt volledig plaats op individuele basis. FourstaR is een landelijke speler op het gebied van re-integratie en heeft o.a. 28 Arbeids Trainings Centra gehad. Men is daardoor bij uitstek bekend met het in de praktijk observeren van klanten in werksituaties.

Resultaat

Het Praktijkassessment geeft inzicht in aanwezige competenties en de mogelijkheden van de Klant en vertaalt complexe (multi-) problematiek naar factoren die het hervatten in werk belemmeren. Het geeft tevens informatie over de wijze waarop en binnen welke termijnen de belemmerende factoren beheersbaar gemaakt kunnen worden om te starten met een mogelijke werkhervatting, inclusief eventuele speciale voorzieningen. Mocht de consulent van mening zijn dat de Klant uitsluitend in beschutte omstandigheden betaald werk kan verrichten, dan wordt dat gemotiveerd.