Specialisten in re-integratie, outplacement en loopbaanadvies
  1. Home
  2. >
  3. Werknemer
  4. >
  5. Tweede spoor

Tweede spoor

Wanneer een eerste spoor traject geen of onvoldoende mogelijkheden biedt, wordt voorgesteld om te starten met een regulier tweede spoor traject. Bij een tweede spoor traject wordt vooraf een persoonlijk trajectplan wordt opgesteld, waarin volledig wordt beschreven welke stappen met u als medewerker worden genomen.

Gedurende het tweede spoor traject blijft u in dienst bij uw werkgever. Op basis van uw competenties en mogelijkheden worden middelen ingezet om u zo snel mogelijk aan een passende baan te helpen.

 

Onderdelen van het re-integratieplan kunnen zijn:

  • Intensieve begeleiding en bemiddeling/jobhunting
  • Aanbod- en vraaggerichte producten (beroepskeuzes, korte trainingen/cursussen)
  • Plaatsingsondersteuning en nazorg