Wat is het verschil tussen een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige?

Wat is het verschil tussen een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige?

Al snel nadat iemand zich ziek heeft gemeld bij de werkgever, krijgt deze te maken met een bedrijfsarts. Ook wel Arbo-arts genoemd. Als het verzuim langer aanhoudt, komt vaak een arbeidsdeskundige om de hoek kijken. Wat is het verschil tussen een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige. Wie doet wat? En wat heb je eraan? FourstaR schept graag duidelijkheid en legt uit.

Wat doet een bedrijfsarts?
Een bedrijfsarts is een medisch specialist (met beroepsgeheim). Alleen dit persoon mag een ziekte vaststellen. Deze kijkt in welke mate je arbeidsongeschikt bent en hoe lang het verzuim gaat duren. Een bedrijfsarts bepaalt aan de hand van een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) wat de belastbaarheid van een werknemer is.

Wat doet een arbeidsdeskundige
Is een werknemer langer ziek, dan krijgt deze bezoek van een arbeidsdeskundige. Een arbeidsdeskundige doet onderzoek naar re-integratie en bekijkt de werksituatie van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Hij weegt op basis van het advies van de bedrijfsarts de belastbaarheid van de werknemer. Een functie mag per slot van rekening niet te belastend zijn, want het is niet de bedoeling dat het opnieuw misgaat. FourstaR gaat voor duurzame re-integratie.

Lange tijd is het gesprek voor een arbeidsongeschikte werknemer gegaan over wat níet meer kan, de arbeidsdeskundige kijkt vooral wat nog wél mogelijk is. Al dan niet in aangepaste vorm bij de eigen werkgever (Spoor 1) of bij een andere werkgever (Spoor 2). Kortom: een arbeidsdeskundige stelt in het arbeidsdeskundig onderzoek de loonwaarde vast van een zieke medewerker.

Wanneer is het tijd voor een arbeidsdeskundige?
Vaak zet een werkgever een arbeidsdeskundige in als een medewerker een jaar ziek is. Hét moment waarop gekeken wordt ‘hoe nu verder?’ Het is niet verplicht om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Toch kiezen werkgevers hier vaak voor omdat het belangrijk is dat zij de wet- en regelgeving van de Wet verbetering Poortwachter opvolgen om het risico op een loonsanctie te verkleinen. Een arbeidskundige is volledig op de hoogte van de eisen die aan werkgever en werknemer gesteld worden. 

Mag je een arbeidsdeskundige al binnen het jaar inschakelen?
Het is in sommige situaties absoluut slim om er al binnen het jaar een arbeidsdeskundige bij te betrekken. Hoe eerder er namelijk een gedegen re-integratie advies ligt, hoe beter.

Samenwerking bedrijfsarts arbeidsdeskundige
De arbeidsdeskundige bepaalt dus aan de hand van de input van de bedrijfsarts hoe het meest ideale re-integratie traject eruitziet. Alles met het doel om iemand weer op een duurzame manier naar werk te krijgen. Dat is wat zowel werkgever als werknemer het liefste zien. 

Meer weten over het werk van een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige?
Heb je nog vragen over het werk van een bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige? Neem dan vrijblijvend contact op met FourstaR via www.fourstar.nl of bel 088-030 56 00.

Geen Commentaar

Sorry, het reactieformulier is gesloten op dit moment.