Wat is het verschil tussen re-integratie Eerste Spoor en Tweede Spoor?

Wat is het verschil tussen re-integratie Eerste Spoor en Tweede Spoor?

In de Wet verbetering Poortwachter (WvP) staat dat iemand die langdurig ziek is zo snel mogelijk weer aan het werk geholpen moet worden. Het uitgangspunt is dat snel en efficiënt ingrijpen het verzuim verkort. Het re-integratietraject van een (langdurig) zieke werknemer is in 2 delen verdeeld: re-integratie Eerste Spoor en re-integratie Tweede Spoor. Wat is het verschil?

Re-integratie Eerste Spoor
In het 1e spoor wordt alles in het werk gesteld om de werknemer (al dan niet met behulp van een re-integratieconsulent) terug te laten keren in zijn huidige functie bij de huidige werkgever. Dit kan bijvoorbeeld zijn na verzuim vanwege een ingewikkelde voetoperatie, na een burn-out, long COVID of na de diagnose kanker. Het geniet na (langdurig) verzuim de voorkeur om bij de eigen werkgever op het nest terug te keren. De werknemer en werkgever zijn verplicht zich gezamenlijk in te spannen om de werknemer aan boord te houden. Liefst in de eigen functie, maar als dit niet haalbaar is (vanwege de fysieke of mentale situatie van de werknemer) in een andere passende functie. Desnoods met een aangepaste werkplek of werktijden die beter aansluiten bij de belastbaarheid van de werknemer.

De afspraken hierover legt de werkgever vast in een plan van aanpak. Dit plan dient tevens als verantwoording naar het UWV. Deze overheidsinstelling controleert namelijk of alles in het werk gesteld is om de werknemer duurzaam te laten re-integreren.

Re-integratie Tweede Spoor
Is het ondanks alle inspanningen niet gelukt om binnen een jaar een passende functie binnen het huidige bedrijf te vinden? Dan is het aan de werkgever én werknemer om te zoeken naar een geschikte baan bij een ander bedrijf. Dit noemen we re-integratie 2e spoor. Tijdens dit traject blijft de werknemer bij de huidige werkgever in dienst. 

Re-integratieconsulent
De bedrijfsarts stelt een Functionele mogelijkhedenlijst (FML) op waarin hij de belastbaarheid van de werknemers vaststelt. Op basis hiervan bekijkt de arbeidsdeskundige in het Tweede Spoor wat voor type werkzaamheden daarbij passen. Met die gegevens in het achterhoofd begeleidt een re-integratieconsulent van FourstaR vervolgens de werknemer naar een passende en duurzame baan. De consulent neemt de tijd om écht te luisteren wat de werknemer wil en kan. Met behulp van bijvoorbeeld (competentiegericht) coachen, beroepskeuzetesten, (sollicitatie)trainingen, gesprekstechnieken, arbeidsmarktoriëntatie en jobhunting gaan ze met de werknemer aan het werk. 

Beter worden
De regelgeving rondom ziekteverzuim is complex. De re-integratieconsulenten van FourstaR zijn bekend met alle rechten en plichten van werkgever en werknemer en geven samen met hen het re-integratieproces rondom het verzuim vorm. Zij zoeken naar oplossingen waar iedereen beter van wordt.
Bent u op zoek naar een gedreven re-integratieconsulent die dit proces soepel kan begeleiden? Neem dan vrijblijvend contact op FourstaR via 088-0305600.

Geen Commentaar

Sorry, het reactieformulier is gesloten op dit moment.